Suomi | Finland
+358 500 403 606 | hpj
info@rakuunakilta.fi

TIETOSUOJASELOSTE

Rakuunakilta r.y.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

1. Rekisterinpitäjä

Rakuunakilta r.y.

Y-tunnus: 1456182-9
Kehätie 33, 05200 Rajamäki
puhelin: +358 500 403 606 (Timo Halonen hpj 2024-)
timo.halonen@rakuunakilta.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Petri Pirnes
media@rakuunakilta.fi
puhelin: +358 400 585 673

3. Tietosuojavastaava 

Petri Pirnes
media@rakuunakilta.fi

4. Rekisterin nimi 

Rakuunakilta ry:n verkkosivut

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rakuunakillan verkkosivuston kautta on mahdollista lähettää yhteydenottolomakkeen kautta kysymyksiä tai yhteydenottopyynnön.
Mikäli yhteydenottolomakkeen käyttäjä haluaa viestiinsä vastauksen, tulee lähettäjän ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

6. Rekisterin tietosisältö 

Yhteydenottolomakkeen lähettäjän ilmoittamat tiedot:
• nimi
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite
• organisaatio (ei pakollinen tieto)

7. Käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Rekisterin tiedot saadaan pelkästään palautelomakkeen käyttäjiltä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan yhteydenottolomakkeen käyttäjältä.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne Rakuunakillan työntekijät, joiden tehtävät sitä edellyttäjät.
Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä myydä ulkopuolisille.

10. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja tai sen osia ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät.

12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti ainoastaan siihen saakka kun yhteydenottolomakkeeseen on vastattu. Vastauksen jälkeen viestit ja yhteystiedot poistetaan.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Tietopyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@rakuunakilta.fi.

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muutoshistoria:
17.03.2024  |  LUOTU  |  PPi